Thông báo thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp bậc Cao đẳng hệ niên chế ngành Dược lần cuối - đợt thi 22/12/2018 (bổ sung thêm môn Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa MacLenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh)

Nhà trường thông báo thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp bậc Cao đẳng hệ niên chế ngành Dược

Sinh viên nhập mã lớp xem lịch học trên website: phongdaotao.ntt.edu.vn -> Sinh viên -> Lịch học -> Chọn Mã lớp học

1. Môn Cơ sở:

- Mã lớp: ONTHITN.CD01

- Danh sách: xem tại đây

2. Môn Chuyên ngành:

- Mã lớp: ONTHITN.CDTH01

- Danh sách: xem tại đây

3. Môn Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac Le và Tư tưởng Hồ Chí Minh:

- Mã lớp: ONTHITN.CD01

- Danh sách: xem tại đây

Sinh viên thắc mắc về thời khóa biểu hoặc danh sách ôn thi vui lòng liên hệ số điện thoại phòng Quản lý Đào tạo - 19002039 (số nội bộ: 342)

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 412
Hôm nay: 20136
Hôm qua: 21974
Tổng cộng: 61533075