Thông báo về việc tổ chức lễ tốt nghiệp và thời gian cấp bằng, chứng chỉ cho học sinh sinh viên bậc Đại học chính qui khóa 2012, 2013, 2014; bậc Đại học liên thông khóa 2014, 2015, 2016; bậc Cao đẳng khóa 2013, 2014, 2015; bậc Cao đẳng liên thông khóa 2013; bậc Cao đẳng nghề khóa 2013 và bậc Trung cấp khóa 2014, 2015 đợt tháng 12/2018

Thông báo về việc tổ chức lễ tốt nghiệp và thời gian cấp bằng, chứng chỉ cho học sinh sinh viên bậc Đại học chính qui khóa 2012, 2013, 2014; bậc Đại học liên thông khóa 2014, 2015, 2016; bậc Cao đẳng khóa 2013, 2014, 2015; bậc Cao đẳng liên thông khóa 2013; bậc Cao đẳng nghề khóa 2013 và bậc Trung cấp khóa 2014, 2015 đợt tháng 12/2018

Nội dung: xem tại đây

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 345
Hôm nay: 19913
Hôm qua: 21974
Tổng cộng: 61532852