Kết quả xét tốt nghiệp cho sinh viên bậc Đại học chính qui khóa 2012, 2013; bậc Cao đẳng khoá 2013, 2014; bậc Đại học chính qui liên thông từ Trung cấp khóa 2014 (14DDD.TCLT02) và bậc Đại học hệ chính qui liên thông từ Cao đẳng khoá 2015

Kết quả xét tốt nghiệp cho sinh viên bậc Đại học chính qui khóa 2012, 2013; bậc Cao đẳng khoá 2013, 2014; bậc Đại học chính qui liên thông từ Trung cấp khóa 2014 (14DDD.TCLT02) và bậc Đại học hệ chính qui liên thông từ Cao đẳng khoá 2015

Nội dung: xem tại đây

- Từ 24/09/2018: sinh viên nhận giấy chứng nhận tạm thời tại Khoa quản lý sinh viên

- Từ 20/09/2018 đến 25/09/2018: những sinh viên khiếu nại hoặc xét bổ sung liên hệ phòng Quản lý Đào tạo để giải quyết (Các trường hợp này nếu đủ điều kiện sẽ nhận giấy tạm thời tại phòng Quản lý Đào tạo vào ngày 26/09/2018)

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 372
Hôm nay: 20430
Hôm qua: 21974
Tổng cộng: 61533369