Thông báo về việc hướng dẫn xem thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp bậc Cao đẳng môn Thực hành, Cơ sở ngành và môn Chính trị NNLCB CN MacLe thi ngày 07/07/2018 (cập nhật điều chỉnh đề cương môn Chính trị và NNLCB CN MacLe ngày 14/06/2018)

Nhà trường thông báo về việc hướng dẫn xem thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp bậc Cao đẳng môn Cơ sở ngành và môn Chính trị NNLCB CN MacLe thi ngày 07/07/2018


- Sinh viên xem lịch bằng cách vào website: phongdaotao.ntt.edu.vn -> Sinh viên -> Lịch học ->
Chọn Đợt 2 năm 2017 -> Chọn tìm kiếm theo Mã lớp học -> Mã lớp học: ONTHITN.CD01 (đối với môn Cơ sở và Chính trị) - ONTHITN.CDTH01 (đối với môn Thực hành)

 

- Danh sách: môn Cơ sở ngành (sheet 1) và môn Chính trị NNLCB CN MacLe (sheet 2) xem tại đây

 

- Danh sách ôn thi môn Thực hành Dược: xem tại đây


***Lưu ý:

 

- Đề cương tất cả môn cho bậc Cao đẳng và Trung cấp: xem tại đây

- Bậc Cao đẳng nghề, TCCN sinh viên tự ôn tập theo đề cương do sĩ số đăng ký không đủ mở lớp theo quy định.

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 123
Hôm nay: 3583
Hôm qua: 45342
Tổng cộng: 56283645