Thông báo một số nội dung liên quan đến việc đăng ký học phần Học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 các khóa 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 bậc Đại học, Đại học liên thông, Cao đẳng, Cao đẳng CLC và Cao đẳng liên thông

Nhà trường thông báo một số nội dung liên quan đến việc đăng ký học phần Học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 các khóa 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 bậc Đại học, Đại học liên thông, Cao đẳng, Cao đẳng CLC và Cao đẳng liên thông

Nội dung: xem tại đây

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 354
Hôm nay: 20958
Hôm qua: 21974
Tổng cộng: 61533897